Nabestaanden­begeleiding

Na een overlijden liggen er al snel brieven op de deurmat waardoor u tot actie moet overgaan. Dat is het laatste waar u mee bezig wilt zijn. In een persoonlijk gesprek kunt u uw verhaal delen, maar kan ik ook informatie geven en meedenken met wat voor u van belang is om te regelen en wanneer. Of ik kan u helpen met dit regelwerk. Regelmatig merk ik dat de papierwinkel veel energie kost en die energie is juist nodig voor rouw.

Gesprekspunten om met u door te nemen

In een gesprek kunnen vele zaken aan de orde komen, zoals:

  • nalatenschap aanvaarden, verwerpen, benificiair aanvaarden;
  • bekijken of een notaris of een verklaring van erfrecht nodig is;
  • opvragen gegevens bij Centraal Testamentregister;
  • hoe om te gaan met bankrekeningen en andere bankzaken;
  • welke verzekeringen zijn er en welke actie is nodig;
  • nalopen en/of opzeggen van contracten, abonnementen en lidmaatschappen;
  • hoe zit het met het inkomen van de nabestaande(n);
  • uitleg over belastingzaken: F-biljet, toeslagen en (aangifte) erfbelasting;
  • wat te doen met de verschillende social media van de overledene;
  • hoe zit het met de (huur/koop)woning en auto die op naam staat van de overledene?

Na afloop

Na afloop ontvangt u een checklist en kunt u de besproken punten nog eens rustig doornemen. Maar desgewenst ondersteun ik u na dat gesprek verder. Net wat voor u goed voelt.
U kunt mij in overleg ook als gevolmachtigde of executeur aanwijzen, zodat ik zaken voor u afwikkel.