Testament en levenstestament

Vaak denken mensen bij het onderwerp ‘levenstestament’ dat het om een testament gaat. Dit is een grote misvatting! In een testament wordt vastgelegd wat er ná een overlijden met de nalatenschap moet gebeuren. Een levenstestament werkt juist voor situaties tijdens het leven. 

Levenstestament

Bijvoorbeeld in situaties wanneer iemand door dementie, een beroerte of een ongeval niet meer in staat is zelf te handelen. Vele zaken stagneren dan, zoals bankzaken, het doen van schenkingen of het verkopen van de woning.

Om dit te voorkomen kunt u via een levenstestament een volmacht geven aan iemand (of meerdere personen) om uw belangen te behartigen en de financiële, en eventueel medische en persoonlijke zaken te regelen. Deze persoon kunt u zelf kiezen en zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

In overleg kan ik als levensexecuteur/ gevolmachtigde worden benoemd. 

 

Geen levenstestament?

Als er géén levenstestament is, wordt er via de rechtbank een bewindvoerder en/of mentor aangewezen. Deze bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. De bewindvoerder heeft minder ruimte om bijvoorbeeld schenkingen te doen.

In een levenstestament worden géén zaken geregeld ten aanzien van de erfenis; dat gebeurt weer in een testament. Twee verschillende, belangrijke, documenten dus!

Hulp en advies

Voor zowel een testament als een levenstestament is het nodig ze op te stellen als het nog goed met u gaat. Voor veel mensen is dit lastige materie en is een stap naar de notaris (te) groot. Graag ga ik met u in gesprek over uw ideeën over een testament en/of een levenstestament, denk mee en maak de vertaalslag naar de notaris als dat gewenst is.
In overleg kan ik als executeur worden benoemd.