Levensdossier

Overzicht..

Y

Jong of oud, ziek of gezond: een levensdossier (of persoonlijk archief) is altijd van belang. Samen gaan we aan de slag met het verkrijgen van goed overzicht van alles wat u geregeld en afgesloten heeft. Denk aan bankzaken, verzekeringen, inlogcodes, abonnementen, contracten, hypotheken, juridische akten. Hierdoor krijgt u zelf overzicht, maar creëert u dit ook voor ook anderen als u ziek wordt of overlijdt. Dit voorkomt een speurtocht naar gegevens.

Speciale map persoonlijk levensdossier

De basis van dit persoonlijk levensdossier is de door Met Kompassie ontworpen bewaarmap. Door middel van invulpagina’s worden al uw gegevens geïnventariseerd en voegt u alle stukken toe of geeft u de vindplaats aan.

Naast alle praktische informatie, wordt ook stilgestaan bij overlijden. Hierin staat of u een testament heeft, een codicil, een uitvaartverzekering. Maar er is bijvoorbeeld ook ruimte voor uw (uitvaart)wensen, uw levensverhaal of wensen met betrekking tot social media na uw overlijden.

Misschien vindt u het fijn om hier samen eens bij stil te staan. Hoe meer u heeft vastgelegd, hoe fijner dit is voor eventuele nabestaanden.

Aanvullend advies

Als alles in beeld is en er overzicht is, kunnen we nadenken over zaken die ontbreken, bijgesteld of uitgezocht moeten worden. Ik kan u hierbij helpen, meedenken en/of advies geven. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan over schenkingen of uw (levens)testament. Ik heb zelf expertise. Maar ik kan u ook in contact brengen met specialisten in mijn netwerk.