Levensdossier

Jong of oud, ziek of gezond: een levensdossier (of persoonlijk archief) is altijd van belang. Voor uzelf, maar ook voor anderen als u ziek wordt of overlijdt. Samen gaan we door de administratie om deze te ordenen, maar vooral ook om een goed overzicht te krijgen van alles wat u bij leven heeft geregeld en afgesloten. Denk aan bankzaken, verzekeringen, hypotheken, juridische akten, abonnementen, contracten, inlogcodes. 
Speciale map levensdossier Voor het aanmaken van een levensdossier gebruiken we de speciale map van Met Kompassie. In de map zit ook een onderdeel Overlijden. Hierin staat of u een testament heeft, een codicil, een uitvaartverzekering. Maar desgewenst kunnen we in de map uw uitvaartwensen noteren. En hoe mooi is het als u ook uw levensverhaal eens opschrijft, of gedichten die u aanspreken? Misschien vindt u het fijn om hier samen eens bij stil te staan. Hoe meer u heeft vastgelegd, hoe fijner dit is voor eventuele nabestaanden.
Aanvullend advies Als alles in beeld is en er overzicht is, kunnen we nadenken over zaken die ontbreken, bijgesteld of uitgezocht moeten worden. Ik kan u hierbij helpen, meedenken en/of advies geven. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan over schenkingen of uw (levens)testament. Ik heb zelf expertise. Maar ik kan u ook in contact brengen met specialisten in mijn netwerk.